Choď na obsah Choď na menu
 


ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ DUNAJSKÁ STREDA č. 4/2009-10:

I.                   ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA (z 20. augusta 2009):

1)      berie na vedomie oznámenie TJ Kútniky o odhlásení družstva mladších žiakov z I. triedy skupina „D“. Skupina „D“ bude trojčlenná, družstvá Družstevník Kráľovičove Kračany, Družstevník Lúč n/O a Družstevník Vrakúň v jesennej časti budú hrať na troch turnajoch 22. augusta, 15. septembra a 3. októbra 2009 (hrací čas 2 x 15 minút);

2)      na základe SP č.100/i kontumuje výsledok zápasu 1.kola II.dor ŠG 2007 „B“ – Rohovce, podľa čl. 106/1. SP priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech ŠK Rohovce. Zároveň FK ŠG 2007 Dunajská Streda navrhuje pokutu 15,- € na základe čl. A/9/f/1/ RS, vedúceho mužstva Adorjána Nagya a trénera Juraja Lázára odstupuje na DK;

3)      na základe čl. 58/3 SP nariaďuje zápas 4. kola II.dos Malé Dvorníky – Dolný Štál odohrať dňa 30. augusta 2009 (nedeľa) o 16.00 hod. na ihrisku v Malých Dvorníkoch;

4)      na základe čl.100/e SP kontumuje zápas 2. kola II.dor Horná Potôň – Pataš, podľa čl. 106/1. SP priznáva 3 body a gólový pomer 3:0 v prospech Družstevník Horná Potôň. Zároveň navrhuje TJ Pataš pokutu 7,50 € na základe čl. A/9/c/2/ RS a nariaďuje uhradiť 17,50 € v prospech Družstevník Horná Potôň podľa čl. A/9/d/2/ RS;

5)      upozorňuje FC Nový Život II.dos (ihrisko vo Vojtechovciach) a Družstevník Michal n/O II.dos na odstránenie prečnievajúcich konárov na hraciu plochu do 31. októbra 2009;

6)      oznamuje účastníkom I. triedy mladších žiakov, že jesenné turnaje sa uskutočnia so začiatkom o 9.30 hod. v týchto termínoch: 22. augusta, 1. septembra, 15. septembra a 3. októbra 2009. 1. turnaje organizujú tieto kluby: skupina „A“ v Čenkovciach (Čenkovce, Štvrtok n/O, Veľká Paka, FK Zlaté Klasy), skupina „B“ v Hornej Potôni (Horná Potôň, Lehnice, Orechová Potôň, Potônské Lúky), skupina „C“ vo Vieske (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O), skupina „D“ v Kráľovičových Kračanoch (Kráľovičove Kračany, Lúč n/O, Vrakúň), skupina „E“ v Bake (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O), skupina „F“ v Baloni (Baloň, Gabčíkovo, Pataš, Vieska „B“), skupina „G“ v Jahodnej (Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky), skupina „H“ v Dolnom Štáli (Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder).

 

II.                DISCIPLINÁRNA KOMISIA (z 20. augusta 2009):

1)      Nepodmienečne zastavená činnosť: U26 Pavel Polák (Blatná n/O I.dos) 4 MZ podľa 1/3.b/, U27 Tibor Bartal (Rohovce I.dos) 1 MZ podľa 1/4.a/, U28 Zoltán Rigó (Vydrany I.dor) 4 MZ podľa 1/3.b/, U29 Dávid Horváth (Pataš II.dor) 12 mesiacov podľa 1/6/1.b/ a 1/6/2.b/ všetci od 17. augusta 2009;

2)      Podmienečne zastavená činnosť: U30 Juraj Kadlečík (Štvrtok n/O I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/, U31 Ladislav Farkas (Baloň I.dos) 1 MZ podľa 1/5.a/ obaja od 17. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

3)      Zmena trestu na podmienečný podľa čl. 31 DP: U32 Branislav Pittner (Hubice II.dos) 1 MZ od 20. augusta 2009 do 30. novembra 2009;

4)      Tresty: U33 SC Čenkovce I.dos – rokovací poplatok 20,- €, DK udeľuje pokarhanie SC Čenkovce. DK rešpektuje návrh opatrení SC podľa 2/1.a/ DP; U34 TJ Lehnice I.dos – rokovací poplatok 20,- €, DK udeľuje pokarhanie TJ Lehnice, DK rešpektuje návrh opatrení TJ podľa 2/1.a/ DP; U35 Družstevník Padáň II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 50,- € za HNS diváka počas zápasu 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál, nariaďuje zvýšiť US na 8 osôb do 30. júna 2009 podľa 2/1.a/ a 2/6 DP; U36 Družstevník Dolný Štál II.dos – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 50,- € za HNS diváka počas zápasu 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál podľa 2/1.a/ a 2/6 DP; U37 Družstevník Horná Potôň II.dor – rokovací poplatok 20,- €, pokuta 100,- € za HNS divákov DM počas zápasu 2. kola II.dor Horná Potôň – Pataš, zvýšiť US na 6 osôb, uzavretie ihriska na 1 MZ podmienečne, úradný dohľad na 1 MZ do 30. júna 2009 podľa 2/1.b DP; U38 TJ Pataš II.dor – rokovací poplatok 20,- €, na návrh ŠTK pokuta 7,50 € podľa A/9/c/2/ RS, uhradiť náklady 17,50 € v prospech Družstevník Horná Potôň podľa A/9/d/2/ RS. DK odstupuje TJ na TMK; U39 FK ŠG 2007 Dunajská Streda II.dor – na návrh ŠTK pokuta 15,- € podľa A/9/f/1/ RS za neoprávnený štart hráča v zápase 1. kola II.dor FK ŠG 2007 „B“ – Rohovce. DK trestá vedúceho mužstva Adorjána Nagya zákazom výkonu funkcie VM na 4 MZ N od 20. augusta 2009, trénera Juraja Lázára zákazom výkonu funkcie trénera na 4 MZ N od 20. augusta 2009 obaja podľa 9/2.b/ DP.

 

III.             KOMISIA ROZHODCOV (z 19. augusta 2009):

1)      rozhodcovia sú povinní na MZ nosiť modré a žlté dresy, v odôvodnených prípadoch môžu používať aj dresy osobné. Asistenti musia obliecť dresy rovnakej farby;

2)      vykonala zmeny v delegovaní rozhodcov z 3. kola a vydelegovala rozhodcov na 4. kolo;

3)      zo zápasov 4. kola sa ospravedlnili rozhodcovia: sobota – Dávid Hepner, Attila Klempa, Gábor Kolečányi, Gábor Kozma, Jozef Matlák, Otto Szabó, Jozef Sládeček, nedeľa – Gábor Kolečányi, Pavol Miklós, Ján Stojka;

4)      KR obdržala pochvalu od Palas Jahodná na rozhodcov Petra Szabóa, Jána Stojku, Marián Gaála za zápas 2. kola I.dos Jahodná – Čenkovce;

5)      pozastavuje delegovanie rozhodcu Mariána Gaála na 3 týždne od 19. augusta 2009 podľa ods. 4.i./ PDR (Pozastavenie delegovania rozhodcov) za zápas 1. kola II.dos Padáň – Dolný Štál;

6)      pozýva rozhodcov na povinné školenie, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2009 (piatok) vo Vieske (Športpresso). O 17.00 hod. prídu: Attila Ábrahám, Viktor Bajnóczy, Norbert Bors, Tibor Czucz, Tomáš Dohorák, Richard Földes, Marián Gaál, Dávid Hepner, Tomáš Husvéth, Gábor Kolečányi, Csaba Kosár, Róbert Kovács, Gábor Kozma, Miroslav Köver ml., Miroslav Lehoczky, Pavol Miklós, András Muzsay, Tomáš Reiter, Otto Szabó, Ján Stojka, Roman Šimon, Jozef Tóth, Aurél Vida. O 18.00 hod.: Vojtech Bíró, Ladislav Csölle, Leonard Flaska, Ödön Horváth, Tomáš Katona, Attila Klempa, František Lukács, Jozef Matlák, Ladislav Matus, Jozef Mészáros, František Miklós, Imrich Nagy, Tibor Petrovits, Michaela Pupáková, Jozef Sládeček, Peter Szabó, Tamás Szalánczi, Ladislav Szőke, Gabriel Világi. Rozhodcovia si majú priniesť písacie potreby, poznámkový zošit, Pravidlá futbalu a Rozpis súťaží. Účasť je bezpodmienečne nutná;

7)      upozorňuje rozhodcov, aby prekontrolovali adresár a telefónne čísla v RS, v prípade nezrovnalosti adresy a telefónnych čísiel zmenu nahlásili na ObFZ;

8)      oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Ádorská 37 v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 031/552-22-40 alebo 0908/724-694.

 

IV.              OBSADENIE STRETNUTÍ ROZHODCAMI (28. augusta-2. septembra 2009):

I. trieda ženy – 2. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00:  FK Zlaté Klasy – Tôň                                     Šimon

Nedeľa 10.30: Malé Dvorníky – Rohovce                              Antal

I. trieda dospelí – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Lehnice – Baka                                               Szőke, Bors, F. Lukács

Baloň – Trnávka                                             Világi, Csölle, Ö. Horváth

Nedeľa 17.00: Okoč-Sokolec – Štvrtok n/O                          Klempa, Dohorák, I. Nagy

Vydrany – Blatná n/O                                      Matlák. F. Lukács, Molnár

Veľké Blahovo – Janíky                                  Csölle, Katona, Szalánczi

Kostolné Kračany – Jahodná                          Ö. Horváth, R., R.

Kráľovičove Kračany – Čenkovce                  Bíró, Szőke, P. Szabó

Rohovce – Holice n/O                                     Pupáková, T. Petrovits, Matus

I. trieda dorast – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 14.30:  Vydrany – Dolný Štál                                      Köver ml., Tóth

Lehnice – FK 2007 ŠG Dunajská Streda        Bors, F. Lukács

Jahodná – FK Zlaté Klasy                               Czucz, Muzsay

Šamorín „B“ – Holice n/O (v Mliečne)             Vida, Šimon    

Nedeľa 10.30: Baka – Čilizská Radvaň                                  Reiter, Muzsay

Nedeľa 14.30: Ohrady – Okoč-Sokolec                                Hepner, Vida

Trhová Hradská – Janíky                                Kosár, Földes

II. trieda dospelí – 4. kolo – 29. augusta-1. septembra 2009:

Sobota 17.00:  Potônske Lúky – Horný Bar                            Katona, Bíró, A. Ábrahám

Horná Potôň – Čilizská Radvaň                       I. Nagy, Matus, P. Miklós

Nedeľa 10.30: Lúč n/O – Hubice                                           P. Szabó, Baznóczy, Czucz

Veľké Dvorníky – Michal n/O                         T. Petrovits, Pupáková, Kosár

Nedeľa 16.00: Malé Dvorníky – Dolný Štál                            Világi, Köver ml., Czucz

Nedeľa 17.00: Ňárad – Ižop                                                  Kohút, Koczó, Bors

Povoda – Nový Život „B“                               Lelkes, Tóth, Sládeček

Utorok 16.00:  Veľká Paka – Padáň                                       P. Szabó, Bíró, Szőke

II. trieda dorast – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 14.30:  Kostolné Kračany „B“ – Rohovce (v Kráľ.Kračanoch) F. Miklós, T. Nagy

Horná Potôň – DAC 1904 Dun.Streda „C“     Matus, F. Miklós

Nedeľa 14.30: Ňárad – FK 2007 ŠG Dunajská Streda „B“    Koczó, Bors

Mad – Pataš                                                   Tóth, Antal

III. trieda dospelí – 4. kolo – 29.-30. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Trnávka „B“ – Čakany                                    Flaska, Reiter, Stojka

Nedeľa 10.30: Šamorín „B“ – Trstená n/O (v Mliečne)           Stojka, A. Ábrahám, Dohorák

Nedeľa 17.00: Blahová – Mierovo                                         Flaska, O. Szabó, F. Miklós

Bodíky – Sap                                                  Mészáros, Kozma, Bajnóczy

III. trieda dospelí – dohrávka 3. kola – 2. septembra 2009:

Streda 17.00:   Trstená n/O – Trnávka „B“                              Stojka, Vida, Köver ml.

I. trieda starší žiaci skupina „A“ – 2. kolo – 28.-29. augusta 2009:

Piatok 17.00:   Trnávka – Veľké Blahovo                               Muzsay

Lehnice – Veľká Paka                                     Hepner

Horný Bar – Horná Potôň                               A. Ábrahám

Čenkovce – Roma Zlaté Klasy                        O. Szabó

Rohovce – Orechová Potôň                            P. Miklós

FK Zlaté Klasy – Šamorín „B“                        Kozma

Nový Život – Holice n/O                                 Šimon

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 2. kolo – 28.-29. augusta 2009:

Piatok 17.00:   Topoľníky – Medveďov                                  Dohorák

Malé Dvorníky – Kostolné Kračany                Szalánczi

Baka – Veľké Dvorníky                                  Köver ml.

Sobota 10.00:  Vrakúň – Okoč-Sokolec                                 A. Ábrahám

Gabčíkovo – Veľký Meder                             Bajnóczy

Baloň – Ižop                                                   Köver ml.

I. trieda mladší žiaci – 2. turnaj – 1. septembra 2009 – utorok 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „A“ vo Štvrtku n/O (Čenkovce, Štvrtok nO, Veľká Paka, FK Zlaté Klasy) Šimon

Skupina „B“ v Lehniciach (Horná Potôň, Lehnice, Orechová Potôň, Potônske Lúky) Vida

Skupina „C“ v Holiciach n/O (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O)  Tóth

Skupina „E“ v Bodíkoch (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O)  Köver ml.

Skupina „F“ v Gabčíkove (Baloň, Gabčíkovo, Pastaš, Vieska „B“)  Földes

Skupina „G“ v Malých Dvorníkoch (Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky)  Szalánczi

Skupina „H“ v Okoč-Sokolci (Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder)  Muzsay

I. trieda prípravky – 1. turnaj – 29. augusta 2009 – sobota 10.00-12.45 (2 x 15 minút):

Skupina „A“ v Rohovciach (Rohovce, ŠTK 1914 Šamorín, Roma Zlaté Klasy)  Földes

Skupina „B“ v Hornej Potôni (Horná Potôň, FK Šamorín, Štvrtok n/O) Muzsay

Skupina „C“ v Okoč-Sokolci (Okoč-Sokolec, Orechová Potôň, Veľký Meder)  Szalánczi

 

V.                 ZMENY V DELEGOVANÍ ROZHODCOV (22.-26. augusta 2009):

IV. liga dorast skupina juhovýchod – 4. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00: Gabčíkovo – Vrakúň (P. Szabó AR za ObFZ)

Nedeľa 14.30: Topoľníky – DAC 1904 „B“ (F. Lukács AR za ObFZ)

I. trieda dospelí – 3. kolo – 23. augusta 2009:

Nedeľa 17.00: Štvrtok n/O – Blatná n/O (Bajnóczy AR1 za Gaála)

II. trieda dospelí – 3. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Nový Život „B“ – Horná Potôň (vo Vojtechovciach) (Bajnóczy AR2 za Hepnera)

Nedeľa 10.30: Veľké Dvorníky – Lúč n/O (Sládeček HR za Gaála, Szalánczi AR2 za Sládečka)

II. trieda dorast – 3. kolo – 26. augusta 2009:

Streda 17.00: Mad – Rohovce (O. Szabó HR za Vidu, Antal AR za O. Szabóa)

I. trieda starší žiaci skupina „B“ – 1. kolo – 26. augusta 2009:

Streda 17.00: Ižop – Gabčíkovo (Kolečányi HR za Gaála)

I. trieda mladší žiaci – 1. turnaj – 22. augusta 2009 – sobota 9.30-13.10 (2 x 12 minút):

Skupina „A“ v Čenkoviach (Čenkovce, Štvrtok nO, Veľká Paka, FK Zlaté Klasy) (Šimon)

Skupina „B“ v Hornej Potôni (Hor.Potôň, Lehnice, Orech.Potôň, Potônske Lúky) (Szalánczi)

Skupina „C“ vo Vieske (Vieska, Holice n/O, Michal n/O, Blatná n/O) (Hepner)

Skupina „E“ v Bake (Baka, Bodíky, Povoda, Trstená n/O) (Köver ml.)

Skupina „F“ v Baloni (Baloň, Gabčíkovo, Pataš, Vieska „B“) (Kosár)

Skupina „G“ v Jahodnej (Jahodná, Malé Dvorníky, Ohrady, Topoľníky) (Vida)

Skupina „H“ v Dolnom Štáli (Dolný Štál, Okoč-Sokolec, Padáň, Veľký Meder) (O. Szabó)

I. trieda mladší žiaci – 1. turnaj – 22. augusta 2009 – sobota 9.30-12.15 (2 x 15 minút):

Skupina „D“ v Kráľovičových Kračanoch (Kráľovičove Kračany, Lúč n/O, Vrakúň) (Reiter)

 

VI.              OBSADENIE STRETNUTÍ DELEGÁTMI (22.-23. augusta 2009):

I. trieda dospelí – 3. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Baka – Veľké Blahovo                                    Benovič

Nedeľa 10.30: Holice n/O – Kráľovičove Kračany                 Bott

Nedeľa 17.00: Rohovce – Okoč-Sokolec                              T. Takács

Čenkovce – Trnávka                                       Fekete

Baloň – Jahodná                                             I. Lukács

Kostolné Kračany – Lehnice                           Benovič

Janíky – Vydrany                                            Kása

Štvrtok n/O – Blatná n/O                                Bott

II. trieda dospelí – 3. kolo – 22.-23. augusta 2009:

Sobota 17.00:  Michal n/O – Povoda                                      Kása

Nový Život „B“ – Horná Potôň (vo Vojtechovciach)  P. Ábrahám

Čilizská Radvaň – Ňárad                                 Š. Šipoš

IžopPotônske Lúky                                     Sztranyovszky

Padáň – Malé Dvorníky                                  Fekete

Nedeľa 10.30: Veľké Dvorníky – Lúč n/O                             Gyurkovics

Nedeľa 17.00: Horný Bar – Veľká Paka                                Borbély

Dolný Štál – Hubice                                        Puha

III. trieda dospelí – 3. kolo – 23. augusta 2009:

Nedeľa 17.00: Bodíky – Blahová                                           Füle

Sap – Šamorín „B“                                          Baán

Čakany – Mierovo                                          Z. Petrovits

 

Za obsahovú časť tejto správy zodpovedajú orgány a komisie ObFZ. Voči rozhodnutiam uverejneným v tejto úradnej správe sa možno odvolať na VV ObFZ do 15 dní odo dňa uverejnenia.